Terma & Syarat

Penafian

Ebookkerjaya.com tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kerosakan atau kehilangan yang berlaku disebabkan oleh penggunaan maklumat yang dikongsikan di laman ini.

Ketepatan Maklumat

Apabila anda membaca maklumat yang kami kongsikan, anda bertanggungjawab untuk merujuk dan mendapatkan pandangan pakar terlebih dahulu sebelum menggunakan maklumat yang dibaca.

Kami akan sentiasa berusaha untuk menyampaikan dan berkongsi maklumat yang tepat tanpa sebarang kesilapan. Mana-mana kesilapan yang berlaku adalah tidak disengajakan.

Penggunaan Maklumat

Apabila anda menggunakan maklumat yang kami kongsikan, anda sendiri harus bertanggungjawab terhadap sebarang risiko, kerosakan, kehilangan atau kemalangan yang berlaku akibat menggunakan maklumat tesebut.

Penulisan Komen

Apabila anda menulis dan menghantar komen ke blog ini, kami berhak untuk menapis, mengedit dan memadamkan mana-mana komen tanpa notis.

Kami berhak menapis komen yang dihantar apabila:

  • Komen itu disifatkan sebagai spam.
  • Komen itu boleh menyinggung sensitiviti agama dan kaum.
  • Komen itu ditulis dengan ejaan yang tidak betul.
  • Komen itu tidak berkaitan dengan topik.

Terbitan Semula Artikel

Anda perlu mendapatkan kebenaran dari pemilik www.ebookkerjaya.com apabila anda ingin menerbitkan semula artikel penuh yang diambil dari blog ini ke mana-mana media media cetak atau media atas talian.

Keratan artikel dengan meletakkan kredit sumber dari www.ebookkerjaya.com adalah dibenarkan dengan syarat ia tidak diubahsuai bagi menyelakkan percanggahan maklumat.

Kredit sumber hendaklah live link seperti contoh di bawah.

Kredit: www.ebookkerjaya.com
Kredit: EbookKerjaya

Anda boleh menghubungi kami di sini.

Hak Cipta Artikel

Semua hasil penulisan di blog ini adalah hak milik penulis kecuali apabila dinyatakan sebaliknya.

Apabila anda menghantar artikel untuk kami kongsikan di blog ini, kami berhak untuk mengubahsuai kandungan artikel supaya sesuai dengan standard artikel yang kami amalkan.

Kemaskini

Penafian pada halaman ini akan dikemaskini dari masa ke semasa tanpa sebarang notis.

Anda perlu merujuk pada halaman ini untuk melihat kemas kini terkini.

Kemaskini terakhir pada 1 May 2019.