Kerjaya Penolong Pegawai Perubatan

Jawatan: Penolong Pegawai Perubatan
Gred: U29, U32, U36, U41
Kumpulan: Pelaksana / Pengurusan dan Profesional (Skim Perkhidmatan Bersepadu)
Jabatan: Perkhidmatan Perubatan dan Kesihatan

Jadual Gaji

Gred U29:

Gaji Minimum: RM1797
Gaji Maksimum: RM5753
Kadar Kenaikan Gaji Tahunan: RM145

Gred U32:

Gaji Minimum: RM2331
Gaji Maksimum: RM6394
Kadar Kenaikan Gaji Tahunan: RM155

Gred U36:

Gaji Minimum: RM3590
Gaji Maksimum: RM7605
Kadar Kenaikan Gaji Tahunan: RM180

Gred U41:

Gaji Minimum: RM2429
Gaji Maksimum: RM9656
Kadar Kenaikan Gaji Tahunan: RM225

Gaji Permulaan

Diploma: RM1797
Ijazah sarjana muda: RM2429

Deskripsi Tugas

Baca: [ Deskripsi Tugas Penolong Pegawai Perubatan ]

Syarat Lantikan

Calon hendaklah memiliki kelayakan berikut:

Lantikan Ke Gred U29

  • Memiliki diploma dalam bidang pembantu perubatan yang diiktiraf oleh Kerajaan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya serta berdaftar dengan Lembaga Pembantu Perubatan Malaysia.
  • Kepujian dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

Lantikan Ke Gred U41

  • Memiliki ijazah sarjana muda kepujian dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya serta telah berdaftar dengan Lembaga Pembantu Perubatan Malaysia.
  • Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.