Deskripsi Tugas Pembantu Kesihatan Awam Gred U19

Apakah deskripsi tugas Pembantu Kesihatan Awam gred U19? Mereka membantu dalam melaksanakan aktiviti-aktiviti pengawalan dan pencegahan berkaitan dengan:

Bekalan Air Dan Kebersihan Alam Sekeliling (BAKAS)

  • Penyeliaan ke atas pembinaan sistem pelupusan air limbah.
  • Penyeliaan ke atas pembinaan sistem pelupusan sisa pepejal.
  • Pengawalan mutu air minum luar bandar termasuk membantu dalam penguatkuasaan Akta Air Minum.
  • Terlibat dalam pengawalan kesihatan alam sekitar dan program perlindungan alam sekitar.

Semoga nota ini bermanfaat buat anda.