Apakah 8 Bidang Tugas Pegawai Tadbir Diplomatik?

Last updated: 20 Julai 2017

Tahniah kerana anda berjaya ke peringkat Temuduga Pegawai Tadbir Diplomatik (PTD). Dalam artikel ini kami akan kongsikan bidang tugas seorang PTD.

Semoga bermanfaat buat mereka yang akan menghadiri temuduga SPA untuk jawatan PTD M41.

Apakah 8 Bidang Tugas Pegawai Tadbir Diplomatik?

Berikut adalah bidang tugas seorang Pegawai Tadbir Diplomatik:

 1. Pengurusan sumber manusia dan pembangunan organisasi
 2. Pengurusan kewangan
 3. Keselamatan dan pertahanan negara
 4. Pengurusan teknologi maklumat
 5. Perancangan dan pentadbiran sosial / infrastruktur.
 6. Pentadbiran dan pembangunan wilayah / perbandaran / tanah / daerah / tempatan.
 7. Pengurusan ekonomi.
 8. Hubungan antarabangsa dan hal ehwal luar negeri.

Terjemahan dalam bahasa Inggeris:

 1. Human resource management and organizational development
 2. Financial management
 3. National security and defence
 4. Information technology management
 5. Planning and social administration / infrastructure
 6. Administration and regional development / municipal / land / county / local
 7. Economics management
 8. International relations and foreign affairs

Baca: [ Contoh Soalan Temuduga Pegawai Tadbir N41 MQA ]

Persediaan Temuduga PTD

Kami juga ada sertakan terjemahan bahasa Inggeris bidang tugas Pegawai Tadbir Diplomatik. Ini kerana ketika temuduga dijalankan, ada soalan yang ditanyakan dalam bahasa Inggeris.

Apabila soalan ditanya dalam bahasa Inggeris, anda juga perlu menjawab soalan tersebut dalam bahasa Inggeris.

Semoga artikel ini bermanfaat buat anda.